Gebruikersvoorwaarden voor zorgprofessional

Voor het gebruik van Improve Mobile app en Improve Designer
(versie 1.0)

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

  1. Adaptief onderhoud: verbeteringen en/of aanpassingen voortvloeiend uit technologische ontwikkelingen, waaronder de invoering van nieuwe besturingssystemen.
  2. Account: het account dat exclusief door de Zorgprofessional, danwel door een derde na een expliciet akkoord daartoe vanuit Open HealthHub, wordt gecreëerd en beheerd en waarbinnen onder meer zorgmodules kunnen worden samengesteld die via de App beschikbaar kunnen worden gesteld aan Patiënten.
  3. App: de applicatie genaamd “Improve Mobile app”, die kan worden gedownload op mobiele apparaten en die door de Zorgprofessional en de Patiënten kan worden gebruikt voor het invullen van vragenlijsten en de via het Open HealthHub platform lopende onderlinge communicatie.
  4. Auteur: de rechthebbende op de door hem geschreven Content die via de Dienst toegankelijk wordt gemaakt.
  5. Content: al het materiaal afkomstig van Zorgprofessionals, Open HealthHub en Auteurs dat via de Dienst toegankelijk wordt gemaakt.